پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

10 برابر منابع بیشتر از هاست ایران معمولی

هاست ایران پربازدید IRP-500
 • 500 مگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • ایران - برج میلاد محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 12,500 تومان سه ماهه
 • 25,000 تومان شش ماهه
 • 50,000 تومان یکساله
هاست ایران پربازدید IRP-1024
 • 1 گیگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • ایران - برج میلاد محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 25,000 تومان سه ماهه
 • 50,000 تومان شش ماهه
 • 100,000 تومان یکساله
هاست ایران پربازدید IRP-2048
 • 2 گیگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • ایران - برج میلاد محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 37,500 تومان سه ماهه
 • 75,000 تومان شش ماهه
 • 150,000 تومان یکساله
هاست ایران پربازدید IRP-3072
 • 3072 مگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • ایران - برج میلاد محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 50,000 تومان سه ماهه
 • 100,000 تومان شش ماهه
 • 200,000 تومان یکساله
هاست ایران پربازدید IRP-5120
 • 5120 مگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • ایران - برج میلاد محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 75,000 تومان سه ماهه
 • 150,000 تومان شش ماهه
 • 300,000 تومان یکساله
هاست ایران پربازدید IRP-10240
 • 10240 مگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • ایران - برج میلاد محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 125,000 تومان سه ماهه
 • 250,000 تومان شش ماهه
 • 500,000 تومان یکساله
هاست ایران پربازدید IRP-15360
 • 15360 مگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • ایران - برج میلاد محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 175,000 تومان سه ماهه
 • 350,000 تومان شش ماهه
 • 700,000 تومان یکساله
هاست ایران پربازدید IRP-20480
 • 20480 مگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • ایران - برج میلاد محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 212,500 تومان سه ماهه
 • 425,000 تومان شش ماهه
 • 850,000 تومان یکساله
هاست ایران پربازدید IRP-30720
 • 30720 مگابایت فضـا
 • نامحدود پهنای باند
 • آپتایم 99.99% پایداری سرور
 • ایران - برج میلاد محل میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود ادد دامنه
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • دارد انتخاب ورژن PHP
 • دارد اس اس ال
 • دارد بهینه ساز محتوا
 • دارد تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 300,000 تومان سه ماهه
 • 600,000 تومان شش ماهه
 • 1,200,000 تومان یکساله