پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

بدون محدودیت سرعت، دانلود و آپلود کنید.

هاست دانلود پرسرعت GDL-5120
 • فضـا : 5 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • قابلیت لیچ : دارد
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • پورت : 1 گیگ بر ثانیه
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 15,000 تومان
 • شش ماهه : 30,000 تومان
 • یکساله : 60,000 تومان
هاست دانلود پرسرعت GDL-10240
 • فضـا : 10 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • قابلیت لیچ : دارد
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • پورت : 1 گیگ بر ثانیه
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 27,500 تومان
 • شش ماهه : 55,000 تومان
 • یکساله : 110,000 تومان
هاست دانلود پرسرعت GDL-15360
 • فضـا : 15 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • قابلیت لیچ : دارد
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • پورت : 1 گیگ بر ثانیه
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 37,500 تومان
 • شش ماهه : 75,000 تومان
 • یکساله : 150,000 تومان
هاست دانلود پرسرعت GDL-20480
 • فضـا : 20 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • قابلیت لیچ : دارد
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • پورت : 1 گیگ بر ثانیه
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 50,000 تومان
 • شش ماهه : 100,000 تومان
 • یکساله : 200,000 تومان
هاست دانلود پرسرعت GDL-30720
 • فضـا : 30 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • قابلیت لیچ : دارد
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • پورت : 1 گیگ بر ثانیه
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 65,000 تومان
 • شش ماهه : 130,000 تومان
 • یکساله : 260,000 تومان
هاست دانلود پرسرعت GDL-40960
 • فضـا : 40 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • قابلیت لیچ : دارد
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • پورت : 1 گیگ بر ثانیه
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 75,000 تومان
 • شش ماهه : 150,000 تومان
 • یکساله : 300,000 تومان
هاست دانلود پرسرعت GDL-51200
 • فضـا : 50 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • قابلیت لیچ : دارد
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • پورت : 1 گیگ بر ثانیه
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 90,000 تومان
 • شش ماهه : 180,000 تومان
 • یکساله : 360,000 تومان
هاست دانلود پرسرعت GDL-61440
 • فضـا : 60 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • قابلیت لیچ : دارد
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • پورت : 1 گیگ بر ثانیه
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 100,000 تومان
 • شش ماهه : 200,000 تومان
 • یکساله : 400,000 تومان