پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

کانفیگ دقیق، میزبانی ایران (برج میلاد)

هاست ایران معمولی IRM-500
 • فضـا : 500 مگابایت
 • نامحدود : پهنای باند
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 9,000 تومان
 • شش ماهه : 19,000 تومان
 • یکساله : 40,000 تومان
هاست ایران معمولی IRM-1024
 • فضـا : 1 گیگابایت
 • نامحدود : پهنای باند
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 20,000 تومان
 • شش ماهه : 40,000 تومان
 • یکساله : 80,000 تومان
هاست ایران معمولی IRM-2048
 • فضـا : 2 گیگابایت
 • نامحدود : پهنای باند
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 29,000 تومان
 • شش ماهه : 59,000 تومان
 • یکساله : 112,000 تومان
هاست ایران معمولی IRM-3072
 • فضـا : 3 گیگابایت
 • نامحدود : پهنای باند
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 40,000 تومان
 • شش ماهه : 80,000 تومان
 • یکساله : 160,000 تومان
هاست ایران معمولی IRM-5120
 • فضـا : 5 گیگابایت
 • نامحدود : پهنای باند
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 60,000 تومان
 • شش ماهه : 120,000 تومان
 • یکساله : 240,000 تومان
هاست ایران معمولی IRM-10240
 • فضـا : 10 گیگابایت
 • نامحدود : پهنای باند
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 100,000 تومان
 • شش ماهه : 200,000 تومان
 • یکساله : 400,000 تومان
هاست ایران معمولی IRM-15360
 • فضـا : 15 گیگابایت
 • نامحدود : پهنای باند
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 140,000 تومان
 • شش ماهه : 280,000 تومان
 • یکساله : 560,000 تومان