پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

10 برابر منابع بیشتر از هاست ایران معمولی

هاست ایران پربازدید IRP-500
 • فضـا : 500 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 18,000 تومان
 • شش ماهه : 35,000 تومان
 • یکساله : 75,000 تومان
هاست ایران پربازدید IRP-1024
 • فضـا : 1 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 35,000 تومان
 • شش ماهه : 75,000 تومان
 • یکساله : 150,000 تومان
هاست ایران پربازدید IRP-2048
 • فضـا : 2 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 56,000 تومان
 • شش ماهه : 112,000 تومان
 • یکساله : 220,000 تومان
هاست ایران پربازدید IRP-3072
 • فضـا : 3072 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 75,000 تومان
 • شش ماهه : 150,000 تومان
 • یکساله : 300,000 تومان
هاست ایران پربازدید IRP-5120
 • فضـا : 5120 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 112,000 تومان
 • شش ماهه : 225,000 تومان
 • یکساله : 450,000 تومان
هاست ایران پربازدید IRP-10240
 • فضـا : 10240 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 187,000 تومان
 • شش ماهه : 370,000 تومان
 • یکساله : 750,000 تومان
هاست ایران پربازدید IRP-15360
 • فضـا : 15360 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 260,000 تومان
 • شش ماهه : 525,000 تومان
 • یکساله : 1,000,000 تومان
هاست ایران پربازدید IRP-20480
 • فضـا : 20480 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 318,000 تومان
 • شش ماهه : 637,000 تومان
 • یکساله : 1,270,000 تومان
هاست ایران پربازدید IRP-30720
 • فضـا : 30720 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پایداری سرور : آپتایم 99.99%
 • محل میزبانی : ایران - برج میلاد
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ساب دامنه : نامحدود
 • ادد دامنه : نامحدود
 • اف تی پی : نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • انتخاب ورژن PHP : دارد
 • اس اس ال : دارد
 • بهینه ساز محتوا : دارد
 • تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین : دارد
 • سه ماهه : 450,000 تومان
 • شش ماهه : 900,000 تومان
 • یکساله : 1,800,000 تومان